Học ngành nghề đặc thù được Nhà nước HỖ TRỢ 70% học phí toàn khoá học

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ: Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và tại Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Như vậy Trường Cao đẳng Y – Dược Lê Hữu Trác có 02 ngành: Cao đẳng Dược và Cao đẳng Điều dưỡng được hưởng chính sách GIẢM 70% HỌC PHÍ của Nhà nước.

Ngành nghề đào tạo được Nhà nước HỖ TRỢ 70% học phí trong 3 năm học Cao đẳng

  • Cao đẳng Dược
  • Cao đẳng Điều dưỡng

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định: Học sinh, sinh viên học một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thuộc đối tượng được giảm 70% học phí.

​Cách làm hồ sơ để nhận HỖ TRỢ 70% học phí

Quy định về hồ sơ xin miễn giảm học phí được quy định tại Điều 19 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ gồm:

  • Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí theo mẫu Phụ lục VII Nghị định số 81/2021/NĐ-CP
  • Nhà trường xác nhận cho sinh viên đang theo học ngành nghề thuộc danh mục miễn giảm 70% học phí.
  • Thẻ căn cước công dân đã được định danh điện tử

Đăng ký ngay hôm nay để được xét tuyển đợt 1.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Y – Dược Lê Hữu Trác.

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Cơ sở đào tạo: Nhà A2, đường Võ Thị Sáu, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Tel: 0218.6263.888 – 0218.6263.999 Hotline: 0913.366.223
Website: caodanglehuutrac.edu.vn

Tham gia bình luận: