Cơ hội làm giảng viên Trường Cao đẳng Y – Dược tại Hoà Bình

Căn cứ quy mô đào tạo và kế hoạch phát triển của Trường Cao đẳng Y – Dược Lê Hữu Trác, nhà Trường thông báo tuyển dụng các vị trí làm việc như sau:

Trường Cao đẳng Y – Dược Lê Hữu Trác

Địa chỉ: Nhà A2, đường Võ Thị Sáu, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0218.6263.888 / Hotline: 0913.366.223

Tham gia bình luận: